A.F.Bauduin
6276
Suburb of Nagasaki
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6277
Distant View of Shuntokuji Temple
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6278
Suburb of Nagasaki
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6279
Suburb of Nagasaki
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6280
Suburb of Nagasaki
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6281
Farmers
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6282
Farmers
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6283

1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6284
Bauduins and Friends at the Dejima Studio
1865 Photographer : A.F. Bauduin
6285
A.F. Bauduin and Gratema at the Dejima Studio
1866 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6286
Mother, Child, and Grandmother
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6287
Mother, Child, and Grandmother
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6288
Boy on Vaulting Horse
1865 Photographer : A.F. Bauduin
6289
Boy and His Parents
1865 Photographer : A.F. Bauduin
6290
Bauduin Brothers and Their Nephew Ruiter
1865 Photographer : A.F. Bauduin
6291
Minister D. Van Polsbroek
1865 Photographer : A.F. Bauduin
6292
Pistorius and Kroes at the Dejima studio
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
6293
New Year Decoration
1866 Photographer : A.F. Bauduin
6294

1865 Photographer : A.F. Bauduin
6295
Camellia and Dog at Dejima
1866 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6296
English Naval Officer
1865 Photographer : A.F. Bauduin
6297
Reddelien
1865 Photographer : A.F. Bauduin
6298
Bauduin Brothers in Samurai Cosutume
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
6299
Suburb of Nagasaki
1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : nagasaki
 1  [ 2 ]  3 4 5 6 7 8 9