A.F.Bauduin
7398
Foreign man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7399
Bauduin brothers and a foreign man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7400
Boy on Vaulting Horse
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7401
Two foreign men
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7402
Consulate A. J. Bauduin
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7403
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7404
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7405
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7406
Japanese woman
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7407
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7408
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7409
Komatsu Tatewaki
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7410
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7411
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7412
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7413
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7414
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7415
Japanese man
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7416
Two Japanese men
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7417
Totsuka Bunkai and two Japanese men
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7418
Goshinji Temple at Inasa
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
7419
Japanese woman
ca. 1865 Photographer : A.F. Bauduin Area : Nagasaki
 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ]